Thông tin website  


Những câu hỏi thường gặp khi thanh toán trực tuyến

 

Các loại thẻ nào được chấp nhận thanh toán trực tuyến tại website của chúng tôi?

Bạn có thể thanh toán trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ ATM nội địa hoặc tài khoản qua Internet Banking của các Ngân hàng sau:

ü  Thanh toán với thẻ ATM: Vietcombank, Vietinbank...

Bạn có cần phải đăng ký chức năng thanh toán trên Internet với Ngân hàng không?

Để đủ điều kiện thực hiện thanh toán trực tuyến, tùy theo từng Ngân hàng mà bạn phải thực hiện đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch của Ngân hàng.

ü  Vietcombank: đăng ký dịch vụ Internet Banking và SMS Banking.

ü  DongA Bank: đăng ký dịch vụ Chuyển khoản/ Thanh toán trên Internet Banking/ SMS Banking.

ü  Vietinbank: phải đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến.

ü  VIB: đăng ký dịch vụ VIB4U.

ü  HDBank: đăng ký sử dụng dịch vụ SMS/Vasco Token Key và dịch vụ chuyển khoản trên eBanking.

ü  Techcombank: đăng kí dịch vụ F@ss- ibank

ü  TienphongBank: đăng kí dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking

ü  SHB: đăng kí dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ xác thực của SHB.

Tại sao thẻ của bạn bị từ chối, giao dịch thanh toán không thành công?

Giao dịch thanh toán không thành công có thể do nhiều nguyên nhân. Bạn tham khảo các nguyên nhân sau:

ü  Chưa đăng ký đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến với Ngân hàng.

ü  Thẻ không đủ số dư để thanh toán, vượt quá hạn mức thanh toán.

ü  Nhập sai thông tin thẻ.

Bạn có thể liên hệ với Ngân hàng (số điện thoại hỗ trợ sau mặt thẻ) để biết nguyên nhân chính xác.

Mật khẩu OTP là gì?

Đây là mật khẩu dùng 1 lần ( One Time Password) được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến. Mật khẩu này có thể lấy từ tin nhắn của Ngân hàng gửi đến điện thoại của bạn hoặc do thiết bị Tocken Key sinh ra.

Trong một số trường hợp, theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền cho bạn. Sau bao lâu bạn sẽ nhận được khoản tiền này?

Sau khi thực hiện hoàn tiền, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn. Bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại vào tài khoản trong vòng 07 ngày.

Bạn không nhận được kết quả thanh toán, bạn phải làm gì?

Sau khi hoàn tất các bước thanh toán theo hướng dẫn, nếu sau quá 30 giây bạn không nhận được bất cứ kết quả thông báo nào trên màn hình. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được kết quả giao dịch. Bạn không nên thực hiện tiếp giao dịch để tránh trường hợp bị trừ tiền thêm một lần.

OnePAY là tổ chức nào?

OnePAY là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ trực tuyến cho chúng tôi. Tham khảo thông tin về OnePAY tại www.onepay.vn

Thông tin thẻ mà bạn đã nhập có được bảo vệ an toàn hay không?

OnePAY xử lý giao dịch trực tuyến một cách an toàn trên môi trường Internet. Thông tin tài chính của bạn sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL. Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin bạn cung cấp trong suốt quá trình giao dịch. Ngoài ra, OnePAY còn sử dụng nhiều phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an ninh dữ liệu.

 

---------------------------------------------------------

 

Frequently Asked Questions about online payment with local Card

What  type of  cards do we accept online payment?

You can use ATM cards or account via Internet banking to make online payment:

ü  ATM cards: Vietcombank, Vietinbank, VIB, HDBank, SHB

ü  Account via Internet Banking: DongA Bank, Techcombank, Tienphongbank, SHB

Do you need to register online function for card with bank?

To make online payments, you must register online services at bank counter.

ü  Vietcombank: register Internet Banking and SMS Banking services.

ü  DongA Bank: register services including banks transfer/ Internet Banking/ SMS Banking

ü  VietinBank: register online payment service.

ü  VIB: register the VIB4U service

ü  HDBank: register SMS/Vasco Token Key service and banks transfer  on eBanking.

ü  Techcombank: register F@ss- ibank service

ü  Tienphongbank: register Internet banking service

ü  SHB: register Internet Banking and Authentication Service.

Why was my payment rejected?

ü  There are many reasons for failed transaction such as:

ü  Not register register online services at bank  for online payment.

ü  Insufficient fund  for payment (daily or monthly)

ü  incorrect card number

You should contact Issuer bank (Phone number displayed on the back of card) to help you solve this.

What is OTP ?

OTP means One Time Password to make online payment via Internet. OTP is sent to your mobile by bank. You can also get OTP from Tocken Key equipment.

 

In some cases,  we will do refund for you. How long you can get this fund?

We send you confirmation by email . You will receive a refund within 07 days.

You don’t receive  any result on the screen, what do you do ?

After completing the payment steps, within 30 seconds if you don’t receive any result on the screen. Please contact us to get the result.. You should not make further transactions to avoid being charged a second time

What is about OnePAY  ?

OnePAY provice online payment solution to us. Please visit site www.onepay.vn

Card information that you enter is protected safety.

All card details are processed by OnePAY in a secure environment. Your card information will be protected during the transmission by using Secure Sockets Layer software, which encrypts the information that you provide online.


Zalo : 0969.580.230
0969.580.230
1
Bạn cần hỗ trợ?